Miten houkutella sijoittajia?

Ulkopuoliset sijoittajat ovat tärkeitä varsinkin startup-yrityksille. Tässä vinkkejä, miten voit houkutella bisnesenkeleitä tekemään sijoituksia yritykseesi.

  • Yhtiömuoto. Tämä on ensimmäinen asia, jonka yrityksen tulee tehdä tai muuttaa, jotta se olisi houkutteleva sijoittajien silmissä. Osakeyhtiömuotoinen yritys on kaikkein paras sijoittajien näkökulmasta. Kaikkien sen dokumenttien tulee olla helposti sijoittajien saatavilla. Yrityksen kannattaa myös panostaa hallitukseen. Hallitusten jäsenten taustat ja osaamisen tulisi olla vahvaa. Kaikki kokemus yrityksen toimialalta on plussaa ja vahva hallitus pystyy houkuttelemaan mukaan myös riskisijoittajia.

  • Liiketoimintasuunnitelman tulee olla viimeisen päälle hiottu ja mielellään aiemmin jo monelle eri yleisölle esitelty, jolloin se on muotoutunut ja kiteytynyt ytimekkääksi. Liiketoimintasuunnitelmassa tulee ottaa huomioon markkina-alue ja toimiala-alue sekä mikro- että makrotasolla. Visiot, riskit ja resurssit on myös hyvä ottaa huomioon.
  • Hyvä ydintiimi. Yrityksellä tulisi olla houkutteleva tiimi, jolla on kokemusta niin markkinoinnista, rekrytoinnista ja myynnistä. Tiimi koostuu parhaimmassa tapauksessa eri-ikäisistä ja taustaisista ihmisistä. Tällainen tiimi vakuuttaa helpommin varsinkin riskisijoittajia.
  • Vaikuttamisen mahdollisuus. Monille sijoittajille on tärkeää, että he voivat vaikuttaa sijoittamansa yrityksen toimintaan. Sinun täytyy siis antaa myös heidän näkemyksilleen valtaa yrityksessä. Monet sijoittavat etsivät yrityksiä, joihin he voivat sitoutua pitkäksi aikaa. Esimerkiksi enkelisijoittajat pysyvät yhden yrityksen sijoittajina keskimäärin viisi vuotta, joten heidän tulee voida vaikuttaa yrityksen päätöksiin.
  • Henkilökohtainen kemia. Varsinkin pienyrittäjien ja startup-yritysten yrittäjien henkilökohtaiset ominaisuudet voivat olla ratkaisevia sijoittajan päättämisessä sijoittaa yritykseen. Bisnesenkelin ja yrittäjän keskinäisen kemian tulee olla hyvä ja erilaisissa bisnesenkelitapahtumissa kannattaakin panostaa siihen, että yrityksen lisäksi myös yrittäjistä itsestään välittyy positiivinen ja luotettava tunne sijoittajille. Yrittäjän ja sijoittajan yhteydenpito voi olla parhaimmillaan jopa viikoittaista, joten heidän tulee tulla keskenään hyvin toimeen.
  • Ole aktiivinen. Etsi sijoittajia lähipiiristäsi ensin. Esimerkiksi tuttavien yrityksistä kannattaa tiedustella, mistä he ovat saaneet sijoittajia omaan yritykseensä. Kaikki mahdolliset kontaktit kannattaa käyttää ja vierailla aktiivisesti erilaisissa startup-tapahtumissa. Myös monilla verkostoilla ja järjestöillä on olemassa listoja bisnesenkeleistä, joihin voi olla itse yhteydessä. Esimerkiksi Finnveralta voi tiedustella riskisijoittajien rekisteriä.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/112326/Korhonen_Janne.pdf?sequence=1